mercoledì 13 febbraio 2019
RAME
PREZZO RAME LME
5.498,12 €/Ton